Application-Breath Pure Air


     อากาศที่เราใช้หายใจในสภาพแวดล้อมการทำงานควรสะอาดและบริสุทธิ์ การสัมผัสกับละอองน้ำมันทั้งจากการหายใจและทางผิวหนังอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย เช่นโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง นอกจากนี้ยังอาจเสี่ยงต่อการลื่นล้มและไฟไหม้ และอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บอบบางเสียหายได้ 

ส่วนใหญ่จะพบในอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมัน เช่น ในห้องครัว ในการผลิตชิ้นส่วนเหล็กเช่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการใช้น้ำมันในการ กลึง เชื่อม เพราะในการกลึงใช้ความเร็วสูงมาก ทำให้อนุภาคเล็กๆของเหล็ก และควันน้ำมันกระจายสู่บรรยากาศ ซึ่งจะทำให้ทรรศนวิสัยมัว พื้นลื่น อากาศเจือปนไปด้วยฝุ่นจากเหล็กและควันจากน้ำมัน ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อีกด้วย ซึ่งในที่นี้เราสามารถใช้ Electrostatic Precipitator (ESP) เข้ามากรองอากาศได้

หรือในตู้ CNC เราสามารถใช้ Oil mist collector ในการดักจับทั้งควันน้ำมัน ฝุ่นและสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ให้ลอยออกมาสู่บรรยากาศได้

  • ขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า 1 um จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด
  • ขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า 3 um จะถูกกักอยู่ในปอด
  • ขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า 10 um จะแทรกซึมเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ

Electrostatic precipitator (ESP) เป็นระบบดักจักฝุ่นละอองที่ใช้แรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic forces) และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยระบบ UV แผ่นกรอง ACTIVATED CARBON